Parkmanagement in Coevorden

Vanuit PM Bedrijventerreinenvullen we sinds 2016 de functie van parkmanagement in voor Ondernemend Coevorden. Voor het bestuur en de werkgroepen voeren we de projecten uit en hebben we – samen met de ondernemers en gemeente – gewerkt aan het slagen van de BIZ. Onze Parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers en gemeente over de onderwerpen: Keurmerk Veilig Ondernemen, cameratoezicht en collectieve beveiliging, bewegwijzering, toekomstbestendige bedrijventerreinen en energietransitie, samenwerking rondom het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Financiering parkmanagement

In Coevorden wordt het Parkmanagement gefinancierd van de BedrijfsInvesteringZone. Door de invoering van de BIZ draagt iedere ondernemer op de Coevorder bedrijventerreinen een financiële bijdrage aan de collectieve beveiliging, cameratoezicht, bewegwijzering en parkmanagement.

In 2022 hebben de ondernemers opnieuw massaal voor de verlenging van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) gestemd. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de, door de gemeente Coevorden uitgevoerde, draagvlakmeting. Een meerderheid van 80% van de ondernemers van de bedrijventerreinen stemden voor de invoering van de BIZ.

Wat is een BIZ?

Ondernemend Coevorden is in 2018 gestart met de eerste bedrijven-investeringszone in Coevorden. Wettelijk is vastgelegd dat deze telkens voor een periode van 5 jaar ingevoerd kan worden en loopt december 2022 af. Het doel van deze investeringszone is de bedrijventerreinen van Coevorden economisch versterken. Hierbij is ingezet op collectieve beveiliging, bewegwijzering, een netter bedrijventerrein, meer saamhorigheid, betere belangenbehartiging en het blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen.