Parkmanagement Bedrijvenpark H2O

Het Bedrijvenpark H2O is gelegen in Hattemerbroek en Hattem naast de A28 en A50. Op het bedrijvenpark zijn alle kaveleigenaren verplicht lid van de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Hattemerbroek.  De verenging heeft als doel het behouden van een net en veilig bedrijventerrein. Voor de coöperatie voeren wij het Parkmanagement uit.

Doelstelling van het Parkmanagement is het behoud van de kwaliteit van het bedrijvenpark H2O. Daarnaast zijn er specifieke diensten die door het Parkmanagement aangeboden worden. Deze zijn onderverdeeld in een BASISPAKKET en een PLUSPAKKET. Het basispakket is voor alle bedrijven op H2O verplicht, deelname aan het pluspakket is op vrijwillige basis. Onze parkmanager regelt het Basis- en het Pluspakket.

Onderdelen van het basispakket zijn:

  • Collectieve beveiliging (terreinsurveillance en cameratoezicht openbare weg)
  • Collectieve afvalinzameling (kosten afvalinzameling worden rechtstreeks doorbelast aan de gebruiker)
  • Collectief terreinonderhoud; onderhoud van de hagen aan de voorzijde van de private kavels. De haag wordt ook door de Coöperatie aangelegd.

Daarnaast regelt Parkmanagement de volgende zaken: Informatieborden bij de toegangswegen, 2 AED’s op het bedrijvenpark, onderhoud van de openbare ruimte (kosten hiervan zijn voor de gemeente), het Keurmerk Veilig Ondernemen en is de Parkmanager beschikbaar voor bedrijfsterrein overkoepelende onderwerpen.

Bedrijven op H2O kunnen daarnaast meedoen aan verschillende collectieve zaken die het ondernemen op H2O makkelijker en goedkoper maken. Hiervoor zijn verschillende diensten collectief ingekocht

Winterdienst