Westermaat Campus is het mooiste Businesspark van de regio. Alle vastgoedeigenaren zijn samen verenigd in de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Campus. Samen met PM Bedrijventerreinen borgen zij dat hun investering in het vastgoed een toekomst vaste investering is én dat de werknemers werken in een prachtige parkachtige omgeving. 

Doelstelling van het Parkmanagement is het behoud van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Vanuit PM Bedrijventerreinenwordt het groenonderhoud van de publieke en private ruimte aangestuurd. Zo zorgen we voor een eenduidig en hoge kwaliteitsstandaard. Voor parkeren hebben we specifieke afspraken en voorkomen we overlast van parkeren op de openbare weg. Ook aan de veiligheid is gedacht. Alle panden zijn uitgerust met 2 gebouwcamera’s die gezamenlijk samen met onze beveiliger zorgen voor de veiligheid op ons terrein. Tijdens vorst- en sneeuwperiodes wordt uw parkeerplaats en oprit sneeuwvrij gemaakt. Uiteraard zorgen we ervoor dat de wegen schoon blijven.

Duurzaam beheer

De afgelopen jaren hebben we op Westermaat Campus meer ingezet op een duurzaam beheer van de openbare en private buitenruimte. Dat doen we door onder andere:

  • Bloemenmengsel in te zaaien
  • Ecologisch beheer toe te passen
  • Meerdere insectenhotels te plaatsen
  • Vogelnestkastjes op te hangen

We laten ons hierbij adviseren door verschillende deskundigen. Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijvenpark.